„Uspostavljanje Ballkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“