Udruženje roditelja i staratelja odraslih osoba ometenih u razvoju