Seminar „Prvi korak ka uspostavljanju usluge stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom Grada Zaječara“