Revizija invalidskih penzija

U Vojvodini oko 75.000 invalida rada

SUBOTICA – Savez invalida rada Vojvodine je 3. decembra u Subotici svečano obeležio 50 godina postojanja i rada, a u isto vreme i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Danas je to jedna ugledna društveno-humanitarna organizacija koja čini velike napore da svojim delovanjem poboljša položaj invalida rada ne samo u pokrajini već i u celoj Srbiji.