Razvoj specifične motorike stanja za samostalni i kvalitetan život mladih sa spektrom autizma i drugim teškoćama – Mi verujemo verujte i vi“.