Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom kovida 19 i budućih katastrofa"