Predlog odlike o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada.