Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo socijalnu politiku i demografiju