Osnaživanje osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje njihove uključenosti i ravnopravnosti