Međunarodna konferencija „Ravnopravnost pred zakonom i donošenje odluka uz podršku“