Klub studenata Specijalne edukacije i rehabilitacije Medicinskog fakulteta Novi Sad