Poziv na finalnu konferenci​ju projekta “Platforma za sindikalno organizova​nje osoba sa invalidite​tom”

20

Na konferenciji će biti prezentovani nalazi i zaključci aktivnosti, ali i preporuke za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom u vidu konkretnih planova akcije na lokalnom nivou.

Poštovani/a,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na  finalnu konferenciju projekta  “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom” pod nazivom “Jačanje kapaciteta lokalnih aktera u praćenju zapošljavanja i zaštite radnih prava osoba sa invaliditetom” koja će se održati 11. juna 2014. u 12.00 časova u zgradi privredne komore Srbije, Terazije 23. Beograd.

Konferencija predstavlja završni događaj projekta „Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom“ koju realizuju organizacije Forum mladih sa invaliditetom, Secons-grupa za razvojnu inicijativu i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSZS), u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošlјavanje, a uz podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji.

Na konferenciji će biti prezentovani nalazi i zaključci aktivnosti, ali i preporuke za unapređenje procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom u vidu konkretnih planova akcije na lokalnom nivou.

Molimo Vas da u prilogu pronađete pozivno pismo i agendu konferencije.

Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite do ponedeljka, 09. juna u 15 časova, na mail office@fmi.rs

Srdačno Vas pozdravljamo i očekujemo Vas!

S poštovanjem,

Katarina Pajović

Adm. asistent

Forum mladih sa invaliditetom

Terazije 23, 11 000 Beograd

Tel/fax: 011 32 20 632

Mob: +38163 436-821

E-mail:   office@fmi.rs

katarina.pajovic@fmi.rs

Web:     www.fmi.rs

Agenda.pdf

Pozivno pismo.pdf

 

Оставите одговор