Za osobe sa invalidetom besplatan ambulantni prevoz

Projekat besplatnog ambulantnog prevoza uskoro bi mogao da zaživi u Kragujevcu u partnerstvu sa firmom «Mobility MGB» iz Sombora koja bi ustanovama ili udruženjima koje se bave pružanjem socijalnih usluga osobama sa invaliditetom ustupila na besplatno korišćenje specijalizovana vozila.

Projekat besplatnog ambulantnog prevoza uskoro bi mogao da zaživi u Kragujevcu u partnerstvu sa firmom «Mobility MGB» iz Sombora koja bi ustanovama ili udruženjima koje se bave pružanjem socijalnih usluga osobama sa invaliditetom ustupila na besplatno korišćenje specijalizovana vozila.

Vozilo je u okviru projekta namenjeno za prevoz osoba sa invaliditetom, starih i drugih socijalno ranjivih grupa do zdravstvenih ustanova. Kako bi se obezbedila samoodrživost projekta, projektom je predviđeno uključivanje socijalno odgovornih kompanija koje bi kupovinom reklamnog prostora na ovim vozilima pomogli da ova usluga za naše sugrađane sa posebnim potrebama, bude potpuno besplatna.

Prema rečima direktora «Mobility MGB», Nebojše Gladića, kako bi projekat bio isplativ na period od četiri godine na koliko ova firma gradu ustupa vozilo na korišćenje, potrebno je prodati oko 60 % reklamnog prostora. Reč je o vozilima «fiat ducato» i «fiat doblo» sa elektro hidrauličnim rampama. «Mobility MGB» snosi sve troškove popravke i održavanja, a ustanove koje preuzmu vozilo na korišćenje imaju obavezu da plate registraciju i kasko osiguranje.

Prezentaciji projekta u zgradi Grada, prisustvovali su predstavnici institucija i organizacija koje se bave pružanjem socijalnih usluga osobama sa invaliditetom i starima, Slavica Saveljić, predsednik Saveta za unapređenje socijalne politike grada i predstavnici Saveta za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci. Realizacija ovog projekta sa firmom «Mobility MGB», gradu bi donela i jedno sanitetsko vozilo kao donaciju koje bi bilo ustupljeno na korišćenje nekoj od ustanova zdravstvene zaštite.

Оставите одговор