Stipendije za osobe sa invalidite​tom školska 2013/14. – LINK group

Kompanija LINK group je odlučila da dodeli jedan deo besplatnih stipendija osobama sa invaliditetom, koje će se realizovati online, putem platforme za učenje na daljinu. Besplatno školovanje će se deliti za programe dve obrazovne ustanove: ITAcademy, (odnosno LINK Academy u Rumuniji) i BusinessAcademy, u ukupnoj vrednosti od oko 40.000 evra.

Kompanija LINK group je odlučila da dodeli jedan deo besplatnih stipendija osobama sa invaliditetom, koje će se realizovati online, putem platforme za učenje na daljinu. Besplatno školovanje će se deliti za programe dve obrazovne ustanove: ITAcademy, (odnosno LINK Academy u Rumuniji) i BusinessAcademy, u ukupnoj vrednosti od oko 40.000 evra.

Stipendije će biti podeljene na teritoriji tri države u kojima postoje obrazovne ustanove kompanije LINK group: Srbiji, Bosni i Hercegovini i Rumuniji. Ukupan broj ovih internacionalnih stipendija predviđenih za konkurs je 20, od čega će u Srbiji biti podeljeno osam, a u Bosni i Hercegovini i Rumuniji po šest besplatnih školovanja.

Želimo da omogućimo osobama sa invaliditetom da steknu praktična znanja iz oblasti bizinisa i informacionih tehnologija, koja će im omogućiti da na tržištu rada budu konkurentni, i da postanu prvi izbor poslodavca za mnoga zanimanja koja donosi savremeno poslovanje.

 

Kriterijumi:

✓ Motivaciono pismo – Osnovni i glavni kriterijum za dodelu stipendije je motivaciono pismo. Motivaciono pismo bi trebalo da sadrži naziv programa ITAcademy ili BusinessAcademy koje bi kandidat želeo da pohađa, a zatim detaljno objašnjenje motiva i razloga koji su ga podstakli da konkuriše, šta želi na taj način da postigne i kako će to promeniti njegov život. Odluka o tome da li će kandidat dobiti stipendiju donosiće se uglavnom na osnovu toga koliko su ovi razlozi iskreni i podsticajni.

✓ Da je u pitanju osoba sa invaliditetom.

✓ Mesto prebivališta – Uslove za stipendiju ispunjavaju samo kandidati čije je zvanično mesto prebivališta u nekoj od tri navedene zemlje: Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Rumuniji.

motivaciono

Dokumentacija:

✓ Motivaciono pismo – glavni deo konkursne dokumentacije ✓  Dokaz o invaliditetu – lekarsko uverenje ✓ Kopija lične karte ✓ Kopija svedočanstva o završenom osnovnom, srednjem ili visokom školovanju (nivo obrazovanja nema uticaja na izbor kandidata).

Krajnji rok za prijavu:

Konkurs traje od maja 2013. godine do 15. oktobra 2013.

Kako se prijaviti:

Svu neophodnu konkursnu dokumentaciju možete poslati na sledeću mail adresu: scholarship@link-group.eu. U subject-u mejla navesti “Besplatne stipendije OSI – Srbija, Bosna i Hercegovina ili Rumunija (u zavisnosti od toga iz koje zemlje je kandidat)”.
Konkursnu dokumentaciju moguće je podneti na službenim jezicima zemalja u kojima se kandidat nalazi, ili na engleskom jeziku.

 

Obaveštenje o rezultatima

Nakon završetka konkursa, svi kandidati koji su učestvovali, dobiće putem maila, odgovor o rezultatima konkursa.

 

Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom, možete se obratiti Milici Nastasić, putem maila: milica.nastasic@link.co.rs.

 

Оставите одговор