Pratite razvoj vašeg deteta i reagujte na vreme

Sve više dece se dijagnostikuje kao poremećaj autističnog spektra. Većina naučnika koji proučavaju poremećaje autističnog spektra veruju da ne postoji samo jedan uzrok. Studije ukazuju na to da i genetski i negenetski faktori igraju ulogu u razvoju poremećaja autističnog spektra.

Novi podaci o poremećajima autističnog spektra

CDC ( Centri za kontrolu i prevenciju bolesti ) pronalazi da 1 od 88 dece je dijagnostikovano kao poremećaj autističnog spektra  www.cdc.gov/Features/CountingAutism/

Sve više dece se dijagnostikuje kao poremećaj autističnog spektra. Većina naučnika koji proučavaju poremećaje autističnog spektra veruju da ne postoji samo jedan uzrok. Studije ukazuju na to da i genetski i negenetski faktori igraju ulogu u razvoju poremećaja autističnog spektra.

Od rođenja do 5 godina, deca dostižu određene stupnjeve u načinu njihove igre, učenja,govora i ponašanja. Zastoj u bilo kojoj od ovih oblasti može biti znak poremećaja autističnog spektra ili drugih razvojnih poremećaja.

Ukoliko primetite odstupanja  u nekim od razvojnih miljokaza kod svog deteta, reagujte na vreme, obratite se za procenu I pomoć  našem  timu stručnjaka.

 Razvojni miljokazi

Detinjstvo je period intenzivnog razvoja i učenja. Beba i dete od dve godine upoznaje svet oko sebe i stiče nova iskustva i ima mnogo toga da nauči.

Svi na svet dolazimo spremni da „upijamo“ znanje. Međutim ipak se svi razlikujemo – postoje nijanse u razvoju od individue do individue. Neko dete će praktično početi da trči pre nego hoda, a drugom će trebati više vremena da se oslobodi i počne da hoda.

Roditelji, braća i sestre od istih roditelja, bake i deke, učitelji, vaspitači i prijatelji  željno traže svaki novi korak i napredak u detetovim sposobnostima. Ako veština nije stečena na vreme, oni će biti zabrinuti. Brinuće se zašto njihovo dete još ne sedi, a komšijino sedi. Neko dete već uveliko ima celu rečenicu, za razliku od njihovog ili napreduje u školi mnogo bolje nego njihovo dete.

 

Ali, koje je pravo vreme za razvoj veština? Šta je „normalno“? Da li ono što je „normalno“ ima raspon?

Da, „normalno“ ima raspon(opseg), ali ima tendenciju da prati redosled. Očekuje se da se određene veštine pojave  više ili manje u godinama opisanim ispod. Evo nekoliko od mnogo miljokaza tipičnog razvoja, koje dete treba da dostigne u prvoj godini života i kasnije.

Do 3. meseca

Do 6. Meseca

Do 12. Meseca

Posle 12. Meseca

3.mesec života

Motorne veštine

•             Da podigne glavu i grudi kada leži na stomaku;

•             Da okrene glavu na jednu i na drugu stranu kada leži na stomaku;

•             Prati očima objekat ili osobu koja je u pokretu;

•             Da uhvati zvečku kada joj se da;

•             Da mrda i šutira rukama i nogama;

Senzorne i misaone sposobnosti(veštine);

•             Da okreće glavu ka svetlosti i bojama;

•             Okreće se ka zvuku ljudskog glasa.

•             Raspoznaje dojku ili flašicu;

•             Reaguje na zvuk zvečke ili zvona:

•             Jezičke i socijalne veštine;

•             Proizvodi zvuke gukanja i gurglanja;

•             Da se smeje kada se i drugi smeje;

•             Da plače kada je gladno, uplašeno ili mu nešto smeta;

•             Da se umiri na zvuk umirujućeg glasa ili u naručju:

6.mesec života

Motorne veštine

•             Da drži čvrsto glavu, dok sedi uz vašu pomoć;

•             Da poseže za predmetima i da ih hvata;

•             Da se igra sa svojim prstima na nogama;

•             Da pridržava flašicu dok ga hranite;

•             Da istražuje predmete stavljajući ih u usta i bacajući ih;

•             Prebacuje predmete iz jedne u drugu ruku;

•             Zauzima sedeći položaj kada je hvatate za ruke;

•             Sedi samo uz malu pomoć;

•             Valja se;(rola se)

•             Skakuće kada ga držite u stojećem položaju;

Senzorne i misaone sposobnosti:

•             Otvara usta za kašiku;

•             Imitira poznate aktivnosti koje obavljate;

Jezičke i socijalne veštine:

•             Brblja i proizvodi zvuke kao da peva;

•             Prepoznaje poznata lica;

•             Smeje se i ciči sa oduševljenjem;

•             Vrišti ako je uzbuđeno;

•             Smeje se sebi u ogledalu;

12.mesec života

Motorne veštine:

•             Pije iz šolje uz pomoć;

•             Hrani se samo prstima i hvata palcem i kažiprstom male predmete;

•             Pokazuje prvim prstom;

•             Stavlja male kocke u kutiju i vadi ih iz kutije;

•             Spaja dve kocke;

•             Dobro sedi bez pomoći;

•             Puzi na rukama i nogama;

•             Povlači se da ustane ili pravi korake držeći se za nameštaj;

•             Stoji samo momentalno;

•             Hoda dreći se jednom rukom

Senzorne i misaone veštine:

•             Kopira zvuke i akcije koje Vi pravite;

•             Odgovara na muziku pokretima tela;

•             Pokušava da izvrši jednostavne ciljeve(gledanje i puzanje do igračke);

•             Prati objekat koji je pao(npr.padanje kašike sa stola);

Jezičke i socijalne veštine:

•             Brblja, ali da to liči na govor;

•             Ima prvu reč;

•             Prepoznaje imena članova porodice;

•             Pokušava da „govori“ sa Vama;

•             Reaguje ako se neko uzbudi, uzbudjenjem ili plakanjem;

•             Pokazuje povezanost prema poznatom odraslom;

•             Pokazuje zebnju(strah) prema nepoznatima;

•             Pruža ruke kada hoće u naručje;

•             Razume jednostavne naredbe

Оставите одговор