Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI

Инвалидима отварају врата

Иако закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом јасно прописује обавезе послодаваца у погледу упошљавања таквих људи и предвиђа казне за оне који га се не придржавају, пракса показује да има доста оних који се оглушују о све то.