Skupština AP Vojvodine

Скупштина Војводине добија лифт за особе са инвалидитетом

Покрајинска влада обезбедила је шест милиона динара за уградњу лифта и подизне платформе који ће омогућити несметано кретање особа са инвалидитетом у згради Скупштине АП Војводине.