radni treneri za OSI

Na mom radaru

Marijana Atanacković je politikološkinja i aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom, više od deset godina angažovana na različitim programima za poboljšanje kvaliteta života ove grupe.