Projekat „Use sound to watch around“

Професорица Жељка Милошевић подучава слепе дизајну звука

Учесници прве активности која се организује у Новом Саду у периоду од 8. до 16. фебруара ће између осталог да заједно осмисле изглед и начин функционисања ове платформе коју ће у наредних шест месеци програмери и организација да имплементирају.