osobe sa intelektulanim kognitivnim i psihosocijalnim teškoćama.