„Održivi servis podrške za osobe sa invaliditetom“

Отворен информативни центар за особе са инвалидитетом

Информативни центар, у коме ће особе са ивалидитетом (без обзира на врсту сметњи и узраст) моћи да се информишу о својим правима и начинима њиховог остваривања, као и да добију бесплатну саветодавну и правну помоћ, отворен је у просторијама Туристичко-информативног центра Алексинац у улици Књаза Милоша.