karte za parkiranje osoba sa invaliditetom

Архитектонске баријере постепено ће се отклањати

На седници Савета за особе с посебним потребама, одржаној у Скупштини града, удружења која окупљају особе са неком врстом инвалидитета, добила су одговоре на питања о проблемима и баријерама с којима се сусрећу, а која су надлежнима предочили на претходном састанку.