javni radovi

Brojni programi otvaraju put do posla

Mladi do 30 godina, stariji od 50, viškovi zaposlenih, Romi, osobe s invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina i sa statusom dece palih boraca ili koji imaju status deteta bez roditeljskog staranja, kao i žrtve trgovine ljudima ili porodičnog nasilja, spadaju u nezaposlena lica iz kategorije koje teže dolaze do posla.