500 paketa za sve osobe sa invaliditetom na seoskom području