Šansa, a ne stereotipi

Mada se u proteklih devet godina u štampanim medijima znatno više piše o problemima, ali i uspesima, osoba s invaliditetom, one se i dalje prikazuju kao jadne, nesrećne osobe koje treba sažaljevati, kao aseksualna bića i “greška prirode”, čija je bolest, odnosno oštećenje, kazna za njihov ili tuđi greh.