Zapošljavanje

Veće šanse za zapošljavanje

Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu, koji je u skupštinskoj proceduri, previđa podsticaje za zapošljavanje osoba sa intelektualnim poteškoćama, kojih u Srbiji ima više od 90 hiljada. Postoji mnogo poslova koje ove osobe mogu da rade, kažu u humanitarnim organizacijama.

Subvencije

SOMBOR – Lokalna samouprava u Somboru u saradnji sa NSZ raspisala je javne pozive za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta za teže zapošljive kategorije osoba (žene starije od 45 godina, osobe sa invaliditetom i Romi), zatim za zapošljavanje u delatnosti starih umetničkih zanata i za samozapošljavanje.