Zapošljavanje

Osobe sa istim potrebama

Dok posmatram kako se renovira Gradska galerija u mom gradu, ne mogu a da se ne nerviram što osobe u kolicima ili na štakama opet neće moći da pogledaju niti jednu izložbu. Majstori kažu – nije planom predviđeno. Važno je da je predviđeno kupatilo sa zidnim mozaikom i italijanskim pločicama.