Zapošljavanje

Шнајдерај уместо социјале

КАЊИЖА: Удружење дефектолога северне Војводине „Пужић” уз подршку Центра за социјални рад општине Кањижа успешно је конкурисало код Националне службе за запошљавање за реализацију јавних радова особа са инвалидитетом.

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНИМ РАДОВИМА

Национална служба запошљавања прихватила је пројекат Друштва за церебралну и дечију парализу општине Пожега и омогућила запошљавање осам особа са инвалидитетом, које ће у наредних шест месеци, а по завршеној обуци, пружати услугу Помоћ у кући.