Srbija

Veće šanse za zapošljavanje

Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu, koji je u skupštinskoj proceduri, previđa podsticaje za zapošljavanje osoba sa intelektualnim poteškoćama, kojih u Srbiji ima više od 90 hiljada. Postoji mnogo poslova koje ove osobe mogu da rade, kažu u humanitarnim organizacijama.