Saopštenja

Svi imamo ista prava

Briga o osobama sa posebnim potrebama. Invalidnost je složen društveni fenomen koji praktično zadire u sve oblasti savremenog života i iziskuje multisektorski pristup i saradnju različitih organa vlasti, lokalnih samouprava, civilnog sektora i samih osoba sa invaliditetomn i njihovih organizacija.

Krigle za „Bir fest“

IZ UDRUŽENJA „DUGA STRELA“.Članovi Asocijacije za cerebralnu i dečju paralizu Južnobanatskog okruga „Duga strela“ učestvovali su na manifestaciji posvećenoj Danu žena, koja je održana 8. marta u Dečjem kulturnom centru u Beogradu.