JOŠ JEDNA USPEŠNA AKCIJA ADAPTS-A U INOSTRANSTVU

Asocijacija adaptivnog plivanja Srbije (ADAPTS) je protekle sedmice realizovala aktivnosti u okviru Erasmus + projekta „Social Care for Physical Improvement“ – „Društvena briga radi unapređenja fizičke sposobnosti“.

Logo Asocijacije adaptivnog plivanja Srbije - ADAPTS

Asocijacija adaptivnog plivanja Srbije (ADAPTS) je protekle sedmice realizovala aktivnosti u okviru Erasmus + projekta „Social Care for Physical Improvement“ – „Društvena briga radi unapređenja fizičke sposobnosti“. Konkretno, u nekoliko dana su održani treninzi mobilnosti u Sofiji i Perniku (od 26. do 30.06.2019. godine). Pored ADAPTS-a, partneri na projektu su iz Velike Britanije (Champions factory),  Litvanije (Efectas Group) i Bugarske (BASD).  Cilj projekta je pomoć mladima da steknu nova znanja iz oblasti adaptivnog fizičkog vežbanja i da nauče kako da ta znanja primene u praksi. S tim uvezi predstavnici partnerskih organizacija su razmenjivali znanja i sticali kompetencije iz oblasti adaptivnog plivanja, kardio fitnesa i  konjičkog sporta za osobe sa invaliditetom.

Trening na bazenu

Cardio fitness

Jahanje

Predstavnik ADAPTS-a u projektu, dr Bojan Jorgić, jedan od najvećih stručnjaka iz oblasti adaptivnog fizičkog vežbanja na ovim prostorima, zadovoljan je kako je protekao trening mobilnosti.

„Predstavnici ADAPTS-a su podelili svoja znanja i iskustva iz oblasti plivanja osoba sa invaliditetom u čemu je tokom godina kod nas dostignuta izvrsnost. S druge strane, usvojili smo i sistematizali nova znanja iz oblasti adaptivnog fizičkog vežbanja, sa fokusom na konjički sport i kardio fitnes za sobe sa invaliditetom. Vidici su prošireni, a nove ideje na pomolu.“ – više nego zadovoljno sumira utiske dr Jorgić.

Dodela sertifikata

U okviru istog projekta ADAPTS će u Nišu od 24.10. do 28.10.2019. godine organizovati trening mobilnost, gde će pored teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti plivanja oosoba sa amputacijama, neuromuskulrnim oštećenjima itd., polaznici moći da steknu znanja i iz Golbala, jednog od najpopularnijih sportova za osobe sa invaliditetom.  „Biće ovo nova prilika da se sa predstavnicima partnerskih organizacija razmene iskustva i ideje za nove projekte iz oblasti adaptivnog fizičkog vežbanja i da se pokaže kvalitet rada ADAPTS-a, koji već nekoliko godina za redom uspešno organizuje seminare iz oblasti sporta osoba sa invaliditetom uz suorganizaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu.“ – navodi dr Marko Aleksandrović, koji je pored dr Bojana Jorgića, predstavljao ADAPTS.

Markovo predavanje

Izvor:

Prof. Marko Aleksandrović, Ph.D.
Faculty of Sport and Physical Education
Čarnojevićeva 10A, 18000 Niš
Serbia
www.fsfv.ni.ac.rs

dr Marko Aleksandrović, red. prof.
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Čarnojevićeva 10A, 18000 Niš
Republika Srbija
www.fsfv.ni.ac.rs

Izvor: Marko Aleksandrović (marko.aleksandrovic@gmail.com)