Vodič u okviru projekta EPK 2021: Da kultura bude dostupna svima

Da bi ustanove kulture i njihovi sadržaji bili jednako dostupni svima…

Foto: novisad2021.rs

Da bi ustanove kulture i njihovi sadržaji bili jednako dostupni svima, pa tako i osobama s invaliditetom, deci i starijima, u okviru projekta „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” izrađen je „Vodič za unapređenje pristupačnosti ustanova kulture sa smernicama i preporukama za ostvarivanje standarda”.

U tom dokumentu sagledana je problematika pristupačnosti, koja vrlo često, kako je pokazala analiza, nije dovoljno dobro protumačena i čiji se standardi ne primenjuju u potpunosti, što je od velike važnosti za javne ustanove koje ostvaruju svakodnevni kontakt s građanima kao svojom publikom.

– U Novom Sadu postoji znatna razlika u stepenu ostvarenosti standarda pristupačnosti, što smo utvrdili analizom pristupačnosti kulturnih ustanova – rekla je Mirjana Isakov iz ŠOSO „Milan Petrović”, koja je učestvovala u izradi Vodiča. – Prevazilaženje arhitektonskih barijera, adaptacija objekata i opremanje tehnologijom je obaveza i zadatak kojem se mora posvetiti velika pažnja. Unapređenje komunikacije sa svim građanima, odnosno publikom, realan je cilj koji se može postići edukacijom zaposlenih i usvajanjem normi.

Osim Mirjane Isakov, svojom stručnošću Vodiču su doprinele i Snežana Nikolić iz Saveza slepih Vojvodine, Milesa Milinković iz Kreativno-afirmativne organizacije PARNAS i Marija Vrebalov, savetnica za pristupačnost.

U okviru Vodiča, koji ima svoje štampano i elektronsko izdanje, predstavljene su smernice kojima bi ustanove kulture trebalo da se vode i omoguće osobama s invaliditetom, deci i starijima pristup, ne samo kada je  nesmetano kretanje u pitanju,  već i vizuelnu pristupačnost, pristupačnost publikacija, programa, internet prezentacija i drugih sadržaja.

– S obzirom na to da je obaveza institucija da primene standarde pristupačnosti, ta publikacija treba da posluži kao jedan od alata pomoću kojih će se planirati, realizovati i proveravati ostvarenost standarda i omogućiti ravnopravno uključivanje svih građana u kulturni život Novog Sada, a čitaće se i u drugim gradovima – istakla je Mirjana Isakov.

Izdavanje Vodiča i analize, koja mu je prethodila, deo je Akcionog plana kulturnog razvoja grada Novog Sada za period 2019–2020. godine.

K. I. I.

Objavljeno: 19. 06. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: K. I. I.