Donacije NIS-a za domove zdravlja u srednjem Banatu

Kompanija NIS će u okviru društveno odgovornog programa „Zajednici zajedno 2019“ podržati 20 zdravstvenih ustanova širom Srbije.

Foto: Dnevnik.rs

ZRENJANIN: Kompanija NIS će u okviru društveno odgovornog programa „Zajednici zajedno 2019“ podržati 20 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Tako će uložiti gotovo milion evra u institucije u kojima se leče najmlađi.

Zdravstvene ustanove koje će NIS podržati nalaze se, između ostalog, i u Zrenjaninu, Novom Bečeju i Žitištu, a izabrane su na konkursu. O izboru projekata odlučivala je komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva zdravlja Srbije, lokalnih zajednica i kompanije NIS.

Na ovaj način NIS će pomoći rekonstrukciju i adaptaciju dečjih dispanzera, nabavku savremene medicinske opreme i aparata, kao i sanitetskih vozila za niz zdravstvenih ustanova u partnerskim opštinama i gradovima.

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ u Zrenjaninu dobiće 12,5 miliona dinara za nabavku savremene stomatološke stolice i dodatne opreme, transportnog sanitetskog vozila i ambulantnog sanitetskog vozila. Novac će biti utrošen i u nabavku dva vozila za potrebe patronažne službe i laboratorijskog frižidera za skladištenje vakcina.

Domovima zdravlja u Novom Bečeju i Žitištu namenjeno je po četiri miliona dinara. U novobečejskoj ustanovi će sredstva utrošiti na građevinske radove kroz investiciono održavanje zdravstvene stanice u Kumanu. Radi se o izgradnji prilazne rampe za osobe sa invaliditetom, zameni postojećih sanitarija i podnih obloga, molersko – farbarskim radovima na uređenju unutrašnjih zidova, električarskim radovima i zameni postojeće stolarije novom.

Dom zdravlja Žitište će četiri miliona dinara iskoristiti za nabavku savremenog ultrazvučnog aparata. Ovaj aparat biće kupljen u cilju podizanja kvaliteta zdravstvene usluge i preventivnog delovanja.

Ž. B.

Objavljeno: 03. 06. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Ž. B.