Počinju obuke iz znakovnog jezika za zaposlene u ustanovama kulture

Projekat „Istorija u slikama na znakovnom jeziku”, koji je podržan kroz konkurs za povećanje pristupačnosti ustanova kulture Fondacije „Novi Sad 2021”, a sprovodi ga Arhiv Vojvodine u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Vojvodine, počeo je da se realizuje.

Foto: pixabay.com

Projekat „Istorija u slikama na znakovnom jeziku”, koji je podržan kroz konkurs za povećanje pristupačnosti ustanova kulture Fondacije „Novi Sad 2021”, a sprovodi ga Arhiv Vojvodine u saradnji sa Savezom gluvih i nagluvih Vojvodine, počeo je da se realizuje.

Kroz tromesečnu obuku znakovnog jezika za zaposlene u ustanovama kulture omogućiće se pristupačnost u komuniciranju s gluvim i nagluvim osobama.

U okviru javnog konkursa „Pristupačnost”, koji je Fondacija „Novi Sad 2021” raspisala prošle godine, podržano je ukupno šest projekata ustanova kulture u čijem je fokusu upravo „pristupačnost”, s ukupno 4.373.500 dinara. Projektom „Istorija u slikama na znakovnom jeziku” je takođe planirano da se osobama s nekim stepenom oštećenja sluha omogući pristupačnost sadržajima Arhiva, istraživačkoj sali, kao i svim izložbama koje Arhiv organizuje. Na taj način, osobe s oštećenim sluhom biće aktivno uključene u društvena dešavanja na polju kulture.

Iz radionica inkluzivnog karaktera nastale su dve predstave koje se realizuju u sklopu projekta „Umetnost i inkluzija” koji potpisuju Galerija Matice srpske i udruženje Per.Art. „Mala žurka propuštenog plesa” je definisana kao hibridni javni događaj u kojem učestvuju svi: i publika, i izvođači, i osobe s invaliditetom, i oni koji su bez invaliditeta. Izvođenje tog performansa je 23. marta u Novosadskom pozorištu, dok će predstava „Dis_Sylphide”, koja u fokus stavlja poziciju osoba s invaliditetom u plesu, biti izvedena 25. i 26. marta u Gimnaziji „Laza Kostić”. Važnost unapređenja pristupačnosti informacija prepoznao je Kulturni centar „Rumenka”, koji je, u saradnji s Domom za decu i omladinu ometenu u razvoju „Veternik”, započeo izradu pristupačnog veb-sajta.

Galerija likovne umetnosti Poklon-zbirka Rajka Mamuzića kroz projekat „Izrada pristupačne veb-prezentacije” takođe želi da podstakne promene time što će omogućiti da što veći broj korisnika s nekom vrstom ograničanja može da se informiše o predstojećim kulturnim događajima.

U sklopu istog javnog konkursa, Kulturni centar „Mladost” u Futogu, u saradnji sa Savezom slepih Vojvodine, realizuje projekat „Voice painting”, čiji je cilj da snimanjem audio-knjiga dela savremenih domaćih pisaca učine dostupnim slepim i slabovidim osobama. Na taj način unaprediće se kvalitet života osoba s poteškoćama u opažanju čulom vida.

Jedan od najvećih problema s kojima se susreću gluve i nagluve osobe, slepi i slabovidi jesu komunikacijske prepreke na koje svakodnevno nailaze u svojoj zajednici. Nemogućnost informisanja, sticanja znanja i veština, aktivna uključenost dovodi do njihove marginalizacije, isključenosti te i opadanja kvaliteta života. Upravo realizacijom konkursa za pristupačnost, Fondacija „Novi Sad 2021” omogućava da svi imaju jednako pravo da budu informisani te i da ta mogućnost ne bude privilegija, već pravo.

S. S.

Objavljeno: 23. 03. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: S. S.