Jedna knjiga jedan narod – Srbija velikog srca

Povodom nedavno ponovnog zaplenjivanja knjiga na graničnom prelazu, a namenjenih srpskoj deci u enklavama na Kosovu i Metohiji, pokrenuli smo veliku akciju.

Poštovani,

Obraćamo Vam se sa molbom da podržite našu akciju pod nazivom  „Jedna knjiga za jedan narod“  za  decu u srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji.

Naime u kontaktu sa osnovnim školama u srpskim enklavama povodom saradnje u vezi sa decom koja imaju razvojne teškoće, invaliditet, malignu ili retku bolest, saznali smo da im se na granici oduzimaju knjige i da su deca uskraćena za pravo da čitaju i uče. U pitanju je lepa književnost, kao i udžbenici za osnovnu školu (naročito Kreativni centar za učenike od prvog do četvrtog razreda). Osim osiromašenog bibliotečkog fonda koji koriste i meštani, nedostaju i priručnici za nastavnike i stručno osoblje koje radi sa decom sa invaliditetom.

Naša Humanitarna organizacija će obezbediti sopstvenim sredstvima određeni fond knjiga, ali Vas molimo da se uključite i Vi. Moguće je da Vaše dete poseduje neku od knjiga sa spiska koji nam je dostavljen i da je spremno da je pokloni.

Ovu situaciju ne posmatramo u političkom kontekstu, ali je smatramo izuzetno ugrožavajućom po opstanak naše kulture, jezika i naroda i želimo da inkluzivnim delovanjem podsetimo zdravorazvojnu decu na značaj knjige, kao i na čovekoljublje i patriotizam kao istinske i tradicionalne vrednosti.

Država čini ono što može, ali je obaveza svake Humanitarne organizacije da se uključi u rešavanje pitanja od izuzetne važnosti kada su deca ugrožena.

Spisak knjiga koje smo dobili iz enklava se nalazi na fb stranici „Srbija velikog srca“, ali napominjemo da je svaka knjiga, čak i ona koja se ne nalazi na spisku, mogućnost da  mudrošću i kulturom branimo sopstveni narod.

Distribuciju knjiga će vršiti „Srbija velikog srca“ jer granicu redovnim putem knjige ne mogu preći.

Zahvaljujemo svima za poverenje i plemenitost. Učešćem u ovakvim akcijama opravdavamo posvećenost pozivu koji smo odabrali kao životni put – da odgovorno učimo druge i tako stvaramo budućnost.

Srdačan pozdrav,

Jelena Marković,

Predsednica Humanitarne organizacije

„Srbija velikog srca“

kontakt telefon: 063 43 77 83

e-mail srbijavelikogsrca@gmail.com

Izvor: Jelena Marković (srbijavelikogsrca@gmail.com)m