Kanjiža i Segedin zajedno zapošljavaju osobe sa smanjenim radnim sposobnostima

KANJIŽA: Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža i Neprofitno udruženje za autizam „Sivarvanj” iz Segedina kao partneri realizuju projekat „Podrška ljudskim vrednostima je najbolje ulaganje” (TRANSDIA), u okviru programa IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

Foto: Milorad Mitrović

Kanjiža: Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža i Neprofitno udruženje za autizam „Sivarvanj” iz Segedina kao partneri realizuju projekat „Podrška ljudskim vrednostima je najbolje ulaganje” (TRANSDIA), u okviru programa IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.

– Glavni cilj je da osobe sa smanjenim radnim sposobnostima ne rade samo u zaštićenom okruženju, već da nađu svoje mesto na otvorenom tržištu rada – ističe psiholog i stručni kooordinator projekta Iboja Sakač iz opštinskog Centra za pružanje usluga socijalne zaštite.

Osobe sa smanjenim radnim sposobnostima su one koje imaju trajne fizičke, čulne, mentalne ili duševne smetnje, odnosno pate od bolesti koje su neizlečive ili se ne mogu tretirati putem zdravstvene rehabilitacije. Sakač ukazuje da su u realizaciju projekta uključeni stručnjaci koji se bave tom ciljnom grupom i pripremom okruženja budućeg zaposlenog za njegovo prihvatanje.

– Rađeno je istraživanje na temu koliko su firme u okruženju informisane o zapošljavanju osoba sa smanjenim radnim sposobnostima, odnosno, kakva iskustva imaju u ovoj oblasti. U istraživanju je učestvovalo 15 preduzeća sa područja Kanjiže i Subotice. Došlo se do saznanja da su potrebni dodatni napori za integraciju svake nove osobe sa smanjenim radnim spsosobnostima u radno okruženje, te da kolektiv treba informisati i motivisati da prihvate novozaposlenu osobu, ali i osobu sa umanjenim radnim sposobnostima treba upoznati sa zahtevima radnog okruženja – kaže Iboja Sakač. Ona navodi da su najveće prepreke za zapošljavanje: nedovoljna uzajamna informisanost, niska školska sprema osoba koje treba zaposliti, kao i stereotipi vezani za ciljnu grupu. Trenutno jedna od prepreka je i zabrana zapošljavanja u javnim ustanovama, infrastrukturne manjkavosti, a ima i kolektiva koji nisu otvoreni za upošljavanje.

Konkretni rezultat dosadašnjih aktivnosti su uposlene četiri osobe sa smanjenim radnim sposobnostima u preduzećima „Geneza“ DOO i JP „Komunalac“ i Udruženju „S tobom za njih“ u Kanjiži, pri čemu je u „Genezi“ jedna osoba uposlena za stalno, a ostali su angažovani u okviru javnih radova na određeno vreme. Pored toga, članovi udruženja „S tobom za njih” angažuju se u nekoliko radionica, kao što su vrtlarska, grnčarska i tekstilna i uključuju se u svakodnevne aktivnosti u dnevnom boravku.

U vrtlarskoj i grnčarskoj radionici je u toku prošle godine uposleno pet osoba na period od četiri meseca. Stvaranju uslova doprinosi lokalna samouprava Kanjiže, a deo opreme za radionice će se obezbediti kroz ovaj projekat prekogranične saradnje.

Predviđeno je da u okviru projekta stručnjaci iz Mađarske  i Srbije idu na trodnevno studijsko putovanje. Ciljevi su da prouče funkcionisanje socijalne farme koja zapošljava osobe sa promenjenim radnim sposobnostima, i da se razmene iskustava radi kasnije adaptacije.

Cenzitivnost poslodavaca

U okviru projekta sprovode se obuke za mentore, kako bi se osmislili individualni programi za pomoć osobama sa promenjenim radnim sposobnostima na tržištu rada, a moguća podrška se ogleda u pomoći kod zapošljavanja, podršku u radu i podrška da uposlena osoba ostane na radnom mestu. Održavaju se i radionice za senzitivnost sa predstavnicima firmi, a jedna takva radionica upravo je održana u Opštem udruženju preduzetnika opštine Kanjiža, uz učešće predstavnika udruženja iz susednih opština i preduzetnika. 

Poslodavci se na ovim radionicama upoznaju sa načinom na koji osobe sa posebnim potrebam funkcionišu i njihovim potrebama, da bi zajednički rad imao međuljudske i ekonomske interese.

M. Mitrović

Objavljeno: 14. 02. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: M. Mitrović