Obezbeđeno 60 karata za parkiranje osoba sa invaliditetom u Odžacima

Lokalna samouprava Odžaka objavila je javni poziv radi dobijanje parking karte kojom se označava vozilo invalidnog lica, radi korišćenja parking mesta u ovoj godini.

Foto: Opština Odžaci

Odžaci: Lokalna samouprava Odžaka objavila je javni poziv radi dobijanje parking karte kojom se označava vozilo invalidnog lica, radi korišćenja parking mesta u ovoj godini.

Poziv je upućen pojedincima i udruženjima osoba sa invaliditetom sa teritorije ove opštine.

Lica koje želi da ostvari pravo na kartu zahtev podnosi Opštinskoj upravi – Odeljenju za društvene delatnosti. Formilar zahteva preuzima se na opštinskoj pisarnici. Ove godine naručeno je 60 parking- karata premda je lane bilo podeljeno 50. Slobodan Svilenković iz Opštine Odžaci objašnjava, da je lane registrovano još jedno udruženje „Živeti zajedno”, pa je procenjeno da će biti potrebno i više karata.

Karte za parkiranje mogu dobiti: invalidi kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravljanje vozilom, lica sa trajnim oštećenjem organizma ili donjih ekstremiteta najmanje 80 odsto, lica sa mišićnom distrofijom, oboleli od paraplegije ili kvadriplegije, od cerebralne paralize, multiple skleroze, lica u  invalidskim kolicima i oni koji imaju oštećenje vida najmanje 90 odsto. Isto pravo mogu ostvariti i vojni invalidi, civilni invalidi rata, ratni i mirnodopski vojni invalidi, lica sa smetnjama u razvoju i autizmom i lica sa oboljenjem bubrega koje zahteva trajnu dijalizu.

Uz zahtev neophodno je priložiti fotokopije potvrde o telesnom oštećenju i drugu medicinsku dokumentaciju, ličnu kartu osobe sa invaliditetom, odnosno prijave prebivališta za dete, saobraćajne dozvole koja se vodi na osobu sa invaliditetom ili ugovora o lizingu, vozačke dozvole, fotografiju lica koje će koristiti parking.    

Z. Delić

Objavljeno: 09. 01. 2019.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Z. Delić