Osobe sa invaliditetom dobijaju posao

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža partner je udruženju za autizam “Sivarvanj” iz Segedina (Mađarska) u realizaciji projekta “Transformisanje smetnji u radne sposobnosti” vredan 98.180 evra, od čega se 85 posto finansira sredsvima iz Evropske unije u okviru realizaciji Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Mađarska —Srbija.

 

 

Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža partner je udruženju za autizam “Sivarvanj” iz Segedina (Mađarska) u realizaciji projekta “Transformisanje smetnji u radne sposobnosti” vredan 98.180 evra, od čega se 85 posto finansira sredsvima iz Evropske unije u okviru realizaciji Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Mađarska —Srbija.

Dnevnim boravkom za mlade i odrasle osobe s invaliditetom “Barka” u Kanjiži, obuhvaćeno je 30 korisnika, gde su uključeni i volonteri udruženja “S tobom – za njih”. Koordinatorka projekta psiholog Iboja Sakač iz Centra za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža kaže da je cilj projekta osposobljavanje i upošljavanje osoba s invaliditetom u nekim oblicima socijalnog preduzetništva, na čemu su učinjeni prvi koraci, a takođe i da se osobe s invaliditetom zapošljavaju u ovdašnjim firmama.

Predviđeno je da se u okviru projekta, započetog u februaru ove godine i traje do aprila 2019, uposli 12 osoba s invaliditetom. Do sada su zaposlene četiri osobe s umanjenim radnim sposobnostima, pa tako uz podršku mentora jedna je angažovane u DOO “Gneza” na neodređeno vreme i troje na određeno u JKP “Komunalac” i Udruženju “S tobom – za njih”.

Zahvaljujući ovom projektu kupljena su neophodna sredstva za pokretanje ručne izrade sapuna, kao i nova oprema za ranije podignuti staklenik, tako da se proširuje mogućnost za radno angažovanje osoba s invaliditetom. Zaposleni se usavršavaju u ovom segmentu socijalne zaštite, a i potencijalnim poslodavcima je ukazano na značaj upošljavanja osoba s invaliditetom zbog njihove socijalizacije, osamostaljivanja i obezbeđenja egzistencije.

Predsednik Udruženja “S tobom – za njih” Jožef Varga naglašava da se za ostvarivanje zacrtanih ciljeva uključuju roditelji osoba s invaliditetom, volonteri i stručnjaci koji su angažovani kroz javne radove. Varga napominje da je na prvom mestu do sada bila dragocena podrška lokalne samouprave opštine Kanjiža, a da je podrška dobijana i na konkursima pokrajinskih i republičkih institucija, kao i Kompanije NIS.

Žombor Ujvari iz JKP “Komunalac” koji je kordinator projekta javnih radova u tom preduzeću, ukazuje na to da postoji mogućnost za angažovanje osoba s invaliditetom u saradnji s Nacionalnom službom za zapošljavanje, posebno na lakšim fizičkim poslovima kao što je košenje trave i održavanje čistoće na javnim površinama.

– Uposlili smo dva radnika iz Kanjiže i Totovog Sela na određeno vreme na četiri meseca na sezonskim poslovima. Angažovanje većeg broja ima, ali problem nam predstavlja i ograničenje zapošljavanja u javnim službama koje je na snazi. Potreba imamo na poslovima održavanja javnih i zelenih površina. Uvek smo za to da se pruži pomoć i podrška osobama s invaliditetom. Koordinatori iz udruženja “S tobom – za njih” pratili su proces rada i kako zaposlene osobe s invaliditetom napreduju, jer im je neophodno posvetiti dodatnu pažnju, pošto im sposobnosti i radne navike nisu iste kao kod ostalih zaposlenih. Na neki način sposobnosti osoba s invaliditetom su individualne, ali projekat u koji smo uključeni je uspešan i mislim da ga treba nastaviti – kaže Ujvari.

U okviru projekta “Transformisanje smetnji u radne sposobnosti” još treba da se uposli osam osoba s invaliditetom u zaštićenim radionicama na ručnom pravljenju sapuna i proizvodnji u stakleniku. Kao vid socijalnog preduzetništva u Kanjiži radi Grnčarska radionica “Lala”, tekstilna radionica i firma za preradu paprika.

Tekst i foto: M. Mitrović

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: M. Mitrović