Gradska opština Vračar nastavlja da pruža usluge osobama sa invaliditetom

Radno vreme Infopulta je utorkom i četvrtkom od 10 do 12 časova…

GO Vracar - Usluge za OSI

 

 

Beograd – Javni rad „Ravnopravni i jednaki na Vračaru“ je usmeren na stvaranje uslova za pristupačnost informacija osobama sa invaliditetom. Gradska opština Vračar omogućava usluge građanima i građankama Vračara otvaranjem infopulta za osobe sa invaliditetom, prevođenjem na srpski znakovni jezik i primenom standarda pristupačnosti za zvanični sajt Gradske opštine Vračar.

Na infopultu u Uslužnom centru, osobe sa invaliditetom mogu na jednom mestu da dobiju informacije o aktuelnim obukama i kursevima, besplatnim programima, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, upravnim stvarima iz nadležnosti opštine, kao i o načinima za rešavanje problema sa kojima se svakodnevno susreću. Na infopultu je dostupan informativni materijal o radu opštine Vračar i na Brajevom pismu. Radno vreme Infopulta je utorkom i četvrtkom od 10 do 12 časova.

Usluga prevođenja na srpski znakovni jezik omogućava gluvim i nagluvim licima besplatno angažovanje gluvog relej tumača – posrednika u komunikaciji koji  prevodi na srpski znakovni jezik u samoj opštini i po potrebi u javnim institucijama (škole, banke, pošte, MUP, Centar za socijalni rad, Poreska uprava i dr.). On pruža informacije gluvim i nagluvim osobama o načinima ostvarivanja njihovih prava i interesa. Prevodioca možete zakazati elektronskim putem na email infozasve@vracar.rs, skype veza ID: Info za sve SZJ  ili slanjem sms poruke na  069/885-1130.

Pristupačnost opštinskog sajta – na zvaničnom sajtu Gradske opštine Vračar www.vracar.rs, nalaze se pristupačni formati informacija – govorne vesti i informacije, titlovi u video snimcima,  prevedene informacije i video snimci na srpski znakovni jezik.

Usluge se pružaju u okviru javnog rada koji je odobrila Nacionalna služba za zapošljavanje, a na kotitlovime su angažovane osobe sa invaliditetom.

 

 

Izvor: www.vracar.rs