Projekat NVO „Iz kruga..Vojvodina“: Iskustva žena s invaliditetom

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom „Iz kruga.. Vojvodina“, u saradnji s Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji, nastavlja projekat prikupljanja podataka o iskustvima žena s invaliditetom…

 

 

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom „Iz kruga.. Vojvodina“, u saradnji s Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji, nastavlja projekat prikupljanja podataka o iskustvima žena s invaliditetom na planu ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava, aktivnost planiranu u okviru projekta „Autonomija, glas i učešće osoba s invaliditetom u Srbiji” podržanog kroz Partnerstvo Ujedinjenih nacija za prava osoba s invaliditetom (UNPRPD).

Nakon Raške, Zaječara i Čuruga, četvrta u nizu fokus grupa organizuje se u Novom Bečeju uz podršku Udruženja Roma Novi Bečej – SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina.

Organizatori navode da će će se za vreme trajanja projekta, od juna do oktobra 2018. godine, ovim aktivnostima postići jedan opšti i tri pojedinačna cilja.

Prvi pojedinačni cilj je mapiranje poteškoća sa kojima se žene s invaliditetom suočavaju u ostvarivanju svojih seksualnih i reproduktivnih prava. Dokumentovanje stepena informisanosti i stavova žena i devojaka s invaliditetom o seksualnosti, trudnoći, materinstvu i podršci koju primaju u zdravstvenim službama tokom ginekoloških pregleda, trudnoće, porođaja i odgajanja dece je drugi cilj ovog projekta.

Njegov treći cilj je povećanje vidljivosti i podizanje svesti o ovim pitanjima, kako unutar zajednice osoba s invaliditetom, tako i kod opšte populacije, putem Portala o invalidnosti i društvenih mreža.

Prikupljanje podataka odvijaće se putem popunjavanja upitnika i fokus grupa, koje će biti organizovane u nekoliko gradova i opština Srbije.

Materijali će biti osnova daljih analiza i izrade smernica za povećanje kapaciteta državnih institucija za pružanje zdravstvenih usluga ženama s invaliditetom u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Osobe s invaliditetom zaslužuju prihvatanje svoje seksualnosti, ne samo u zajednici ljudi bez invaliditeta, već i među ostalim osobama s invaliditetom. Invaliditet ne umanjuje pravo na izražavanje vlastite seksualnosti. To uključuje pravo na venčanje, roditeljstvo, brigu o deci, te pravo na informacije koje će im pomoći da donesu dobru odluku.

B.O.

Objavljeno: 20. 07. 2018.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: B. O.