Preko 3.0000 ljudi koristi usluge palanačkog Centra za socijalni rad

Po podacima koje je na sednici Opštinskog veća u Bačkoj Palanci iznela Vera Petrović, direktorka ovdašnjeg Centra za socijalni rad, u prošloj godini usluge ovog Centra koristilo je 3.204 osoba.

 

 

Bačka Palanka: Po podacima koje je na sednici Opštinskog veća u Bačkoj Palanci iznela Vera Petrović, direktorka ovdašnjeg Centra za socijalni rad, u prošloj godini usluge ovog Centra koristilo je 3.204 osoba.

Najveći broj čine deca (1.026), a u porastu je i broj starijih od 65 godina života (716). U ustanovi su zaposlena 23 radnika od kojih se 15 finansira iz republičkog buyeta, a osam iz buyeta lokalne samouprave. Ocenjeno je da taj broj nije dovoljan, zbog povećanog obima posla.

U porodičnom smeštaju u 26 hraniteljskih i šest srodničkih porodica smešteno je 47 dece. U Centru kažu da imaju i sedmoro dece iz drugih opština koja su smeštena u hraniteljske porodice. U ustanovama socijalne zaštite smešteno je osmoro dece, a prošle godine u Domu za nezbrinutu decu u Pančevu bile su i dve maloletne osobe iz ove sredine. Jedno dete je iz hraniteljske porodice premešteno u Dečje selo u Sremskoj Kamenici, a u domovima za decu ometenu u razvoju nalazi se petoro dece iz bačkopalanačke opštine. I u ovoj sredini prošle godine došlo je do porasta nasilja u porodici, posebno nad ženama. U toku 2017. godine evidentirano je 148 prijava nasilja u porodici, a žrtve su bile 22 deteta, 19 mladih osoba, 100 odraslih i sedam starih lica. Fizičko nasilje, kažu socijalni radnici, je najdominantnije sa 84 prijave, a za psihičko nasilje evidentirana je 41 prijava. Zabeležen je jedan slučaj seksualnog nasilja, a u ostalim slučajevima bila je kombinacija sa ekonomskim nasiljem. Centar za socijalni rad u Bačkoj Palanci prošle godine dostavio je 126 izveštaja za potrebe policije i tužilaštva.

U izveštaju o radu Centra za prošlu godinu, između ostalog, kaže se da su novčanu socijalnu pomoć ostvarila 402 korisnika, pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarilo je 1.588 ljudi, a samo u tri slučaja je odbijen zahtev za ostvarenje prava na jednokratnu pomoć. Pravo osoba sa invaliditetom na dodatak za tuđu negu i pomoć drugog lica ostvarilo je 77 ljudi, a uvećan dodatak za tuđu negu 30 korisnika. Na evidenciji Centra nalazi se ukupno 483 osobe sa invaliditetom, a od toga 68 dece, 46 mladih, 178 odraslih i 191 staro lice.

Porodično savetovalište

U okviru Centra za socijalni rad u Bačkoj Palanci od 2009. godine radi i Porodično savetovalište, a tokom prošle godine za pomoć se obratilo 546 ljudi. U Centru kažu da su se korisnici najviše (171 put) obraćali zbog poremećenih porodičnih odnosa, a zbog ličnih i psiholoških problema intervenisalo se 115 puta.

M. Sudžum

Objavljeno: 13. 04. 2018.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: M. Sudžum