Parking-nalepnice

Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu pozvala je osobe sa invaliditetom da podnesu zahteve za dodelu parking-nalepnice…

 

 

Prava invalida

Novi Sad – Gradska uprava za socijalnu i dečju zaštitu pozvala je osobe sa invaliditetom da podnesu zahteve za dodelu parking-nalepnice kaja im omogućuje da koriste mesta specijalno obeležena za njihove potrebe. Zahtev se podnosi na pisarnici Gradske uprave na Trgu slobode 1, uz sliku korisnika i foto-kopiju lične karte, saobraćajnu dozvolu, vozačku dozvolu i medicinsku dokumentaciju.

Izvor: VEČERNJE NOVOSTI – Novi Sad

Autor: N. S.