Brojni programi otvaraju put do posla

Mladi do 30 godina, stariji od 50, viškovi zaposlenih, Romi, osobe s invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina i sa statusom dece palih boraca ili koji imaju status deteta bez roditeljskog staranja, kao i žrtve trgovine ljudima ili porodičnog nasilja, spadaju u nezaposlena lica iz kategorije koje teže dolaze do posla.

 

 

Mladi do 30 godina, stariji od 50, viškovi zaposlenih, Romi, osobe s invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina i sa statusom dece palih boraca ili koji imaju status deteta bez roditeljskog staranja, kao i žrtve trgovine ljudima ili porodičnog nasilja, spadaju u nezaposlena lica iz kategorije koje teže dolaze do posla.

Subvencije predviđene za njihovo zapošavanje, u skladu s ciljevima Nacionalne strategije zapošljavanja 2011–2020, odnosno Nacionalnog akcionog plana za 2017. godinu, a po stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave, kreću se između 150.000 i 300.000 dinara po korisniku.

Osim tog programa, predviđeno je još deset koji spadaju u mere aktivne politike zapošljavanja (MAPZ) za tekuću godinu, među kojima su i posredovanje u zapošljavanju, profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere, podrška samozapošljavanju, dodatno obrazovanje i obuka, podsticaji za zapošljavanje korisnika novčane naknade, javni radovi, koji su prvenstveno namenjeni teže zapošljivim licima, posebne MAPZ za osobe s invaliditetom (OSI), sufinansiranje programa predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja (LAPZ) iz republičkog budžeta, paketi usluga za nezaposlena lica koja imaju prioritet za uključivanje u MAPZ i učešće u realizaciji projekata.

Navedene kategorije lica koje imaju prednost u realizaciji svih planova, takođe su prioritet i kada je reč o podršci pri samozapošljavanju, te svakom korisniku sleduje subvencija u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, objašnjavaju iz Filijale Novi Sad Nacionalne službe za zapošljavanje. S druge strane, kada je reč o dodatnom obrazovanju i obukama, one se realizuju prema Godišnjem programu koji ima za cilj sticanje dodatnih znanja i veština neophodnih za zapošljavanje.

Sličnu ulogu imaju i javni radovi, koji imaju cilj da očuvaju i unaprede radne sposobnosti nezaposlenih, ali i ostvarivanje određenog društvenog interesa. U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, a po završetku obuke licu se izdaje potvrda o stečenim kompetencijama, kažu iz NSZ-a.

U 2017. godini organizovaće se javni radovi u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Javni radovi mogu se organizovati i za oblast kulture, a na njima se isključivo angažuju osobe s invaliditetom.

L. Radlovački

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: L. Radlovački