Без зараде више од годину дана

Одлуком Привредног суда у Панчеву покренут је стечајни поступак над Предузећем за радно оспособљавање и запошљавање инвалида “Специјална стакла” ДОО, Панчево.

 

 

Одлуком Привредног суда у Панчеву покренут је стечајни поступак над Предузећем за радно оспособљавање и запошљавање инвалида “Специјална стакла” ДОО, Панчево због презадужености и претеће неспособности плаћања. Дванаест радника овог предузећа остало је без посла, док је директор Добрета Трајковић задржан да Привредном суду поднесе предлог за покретање стечајног поступка.

Ово предузеће у којем  су стално радно место имали инвалиди рада успешно је радило до 5.новембра 2015. године, када је дошло до пронеме услова пословања и од тада се налази у блокади, не измирује своје обавезе према добављачима нити према радницима. Јер, пре него што ће 12 радника овог предузећа остати без посла они плату нису примили од новембра 2015.године нити за више од годину дана имају плаћене пензијске и здравствене доприносе. Предузеће због тога на име неизмирених обавеза Фонду ПИО дугује 12.729.845 , РФЗО 84.252.044 динара , а Фонду за развој на име кредита за субвенције још 17.074.799 динара. Како радници који су остали без посла не би отишли без динара Минстарство за рад, запошљавање,борачка и социјална питања је 30. новембра прошле године овом предузећу одоборило средства за решавање вишка заполених у износу од 7.642.302,00 динара, тако да су они добили такозвани социјални програм односно 200 евра по години радног стажа и сигуран пут до евиденције незапослених.

Но, ту се прича о стечајном путу овог предузећа не завршава. Наиме, у образложењу Привредног суда Панчева наведено је да се директор, који је био тринаести запослени , задржава на том радном месту јер га је Надзорни одбор овластио за покретање стечајног поступка. Он је Привредни суд у Панчеву замолио да приликом одређивања висине предујма за отварање стечаја исти одреди у што мањем износу, јер ће “ средства за покретање овог поступка прикупити инвалиди – бивши запослени у овом предузећу, који од новембра 2015.године нису примили никакву зараду”. Сада већ бивши радници то чине , наводи се у образоложењу, ради евентуалног повезивања стажа.

Дакле, 12 радника који више од годину дана нису примили ни динара плате данас је спремно да плати предујам за покретање стечајног поступка из свог џепа, како би им био повезан радни стаж, јер су свесни да са “рупом” у радном стажу не могу отићи у пензију.

Љ. Малешевић

Objavljeno: 10. 01. 2017.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: Lj. Malešević