Podrška studentima s invaliditetom

Centar za razvoj karijere Novog Sada je institucija usmerena na pružanje saveta i podrške svim novosadskim studentima i mladim ljudima koji imaju preduzetničku inicijativu

 

 

Centar za razvoj karijere Novog Sada je institucija usmerena na pružanje saveta i podrške svim novosadskim studentima i mladim ljudima koji imaju preduzetničku inicijativu i ideju kojom bi započeli svoju profesionalnu karijeru.

Osim toga, nadležnost Centra je i realizacija projekata međunarodnog karaktera za stručno angažovanje studenata i diplomaca. Centar za razvoj karijere Novog Sada, u saradnji s Udruženjem studenata s invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu, realizuje međunarodni projekat „Trans2work” s ciljem zaposlenja studenata i diplomaca s invaliditetom.

– Što se tiče mladih s invaliditetom, mislim da se situacija poboljšava u odnosu na prethodni period – kaže saradnik na projektu „Trans2work” i mentor za studente s invaliditetom Stefan Savić.

– Trenutno se radi na uvođenju novih politika za unapređenje poslovnog okruženja osoba s invaliditetom, sve više se promoviše društveno preduzetništvo kao model za njihovo zapošljavanje i način za ostvarivanje servisa podrške osobama s invaliditetom.

Savić objašnjava da je projekat „Trans2work” nastavak više projekata koji su realizovani u prethodnom periodu, a imali su u fokusu studente s invaliditetom. U njemu učestvuje sedam zemalja, među kojima i Srbija, s ukupno 22 partnera iz državnog, privatnog i nevladinog sektora. Osnovni cilj projekta je umrežavanje relevantnih aktera u procesu zapošljavanja osoba s invaliditetom koji treba da doprinesu stvaranju pozitivnog radnog okruženja za studente i diplomce s invaliditetom.

Statistički podaci govore da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima oko 340 registrovanih poslodavaca, dok ih oko 80 odsto ima zaposlene s invaliditetom, a od toga 40 odsto osoba s invaliditetom radi u javnom sektoru.

A. Z.

Izvor: www.dnevnik.rs

Autor: A. Z.