OSOBE SA INVALIDITETOM NA JAVNIM RADOVIMA

Nacionalna služba zapošljavanja prihvatila je projekat Društva za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Požega i omogućila zapošljavanje osam osoba sa invaliditetom, koje će u narednih šest meseci, a po završenoj obuci, pružati uslugu Pomoć u kući.

Nacionalna služba zapošljavanja prihvatila je projekat Društva za cerebralnu i dečiju paralizu opštine Požega i omogućila zapošljavanje osam osoba sa invaliditetom, koje će u narednih šest meseci, a po završenoj obuci, pružati uslugu Pomoć u kući. Korisnici ove socijalne usluge su, takođe, osobe sa invaliditetom i to deset korisnika iz grada i 14 korisnika koji žive na selu.

Izvor: Osi Pozega

Ostavite odgovor