I u Nišu škola za đake oštećenog vida

Odlukom Ministarstva prosvete Škola za osnovno i srednje obrazovanje „14.oktobar“ u Nišu od iduće školske, 2014/2015.godine zvanično će početi da radi sa slepim i slabovidim učenicima, saznajemo od dorektora ove škole Zorana Nikolića.

Odlukom Ministarstva prosvete Škola za osnovno i srednje obrazovanje „14.oktobar“ u Nišu od iduće školske, 2014/2015.godine zvanično će početi da radi sa slepim i slabovidim učenicima, saznajemo od direktora ove škole Zorana Nikolića.On dodaje da je dan kada je stiglo obaveštenje o tome za školu i više nego značajan, jer u Srbiji za sada postoje samo dve specijalne škole za ovu decu, u Beogradu i Novom Sadu, a već od septembra ove godine pridružiće im se i škola u Nišu.

Odluka o tome da škola može da radi sa slepim i slabovidim učenicima doneta je nakon inspekcijskog pregleda škole. „U trenutku kada je inspekcija pregledala školu imali smo 156 učenika u 27 odeljenja, a evidentirano je i 14 učenika sa senzornim smetnjama, slabovidih,kojima je bila potrebna pomoć diplomiranog defektologa, tiflologa, kako bi učenici postizali bolji rezultat u učenju“, kaže direktor škole Zoran Nikolić i dodaje:

„Prosvetni inspektori su konstatovali da škola raspolaže kadrom koji u pogledu stručnosti ispunjava uslove kao i da smo sa defektologom – tiflologom zaključili ugovor o radu na određeno vreme do preuzimanja zaposlenog.Na taj način smo stvorili uslove da i deca koja su slabovida a naši su učenici na što kvalitetniji način rade u školi i što lakše usvoje gradivo koje je potrebno da savladaju“, zaključuje direktor Zoran Nikolić.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „14.oktobar“ na ovaj način postaje škole koja će pokriti potrebe rada sa slepom i slabovidom decom sa teritorije jugoistočne Srbije.To će u mnogome olakšati njhov položaj kao i polaožaj njihovih porodica jer su do sada deca sa oštećenim vidom osnovnu školu pohašala uglavnom u Beogradu.Na ovaj način troškovi porodice se smanjuju jer je dete bliže roditeljima.

Praksa je pokazala da posle osnovne škole neka od dece sa oštećenim vidom nastavljaju obrazobanje u redovnim srednjim školama. U Gimnaziji „Svetozar Marković“ je Stefan Stevanović, slepi učenik, završio školu sa odličnim uspehom, a odlično je bio prihvaćen i od strane svojih vršanjaka. Stefanova želja je bila da upiše Prava, a pri kraju studija na Pravnom fakultetu je Igor Cvetković koji je, takođe, slep.

Rad sa slepim i slabovidim učenicima u Školi „14.oktobar“ je samo nova nada roditelje ovih mališana, a za njih šansa da dobiju kvalitetnije obrazovanje.

Оставите одговор