Okrugli sto „Nasilje i diskriminacija nad ženama sa invaliditetom“

Organizacija „…IZ KRUGA – Beograd“ i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije vas pozivaju dana 9. decembra 2013. sa početkom u 12:00 u sali Skupštine grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6, da uzmete učešće na okruglom stolu pod nazivom: „NASILJE I DISKRIMINACIJA NAD ŽENAMA SA INVALIDITETOM“.

Drage saradnice,

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Okrugli sto ’ Nasilje  I diskriminacija nad ženama sa invaliditetom ‘’  koja će se održati 09.12.2013. god.u Skupštini grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6 s početkom u 12:00 časova. 

 Molimo da svoje učešće potvrdite do petka, 06.12.2013. god. na mejl adresu ivana@cilsrbija.org ili na telefon 011/367 53 18.

 

Srdačan pozdrav,

Ivana Janicijevic
Centar za samostalni život
osoba sa invaliditetom Srbije
Beograd, Milenka Vesnica 3
tel/fax:011 367 53 18Skupština
ivana@cilsrbija.org
www.cilsrbija.org

 

 

Organizacija „…IZ KRUGA – Beograd“ i

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije

 

vas pozivaju dana  9. decembra 2013. sa početkom u 12:00 u sali Skupštine grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6,

da uzmete učešće na okruglom stolu pod nazivom:

„NASILJE I DISKRIMINACIJA NAD

ŽENAMA SA INVALIDITETOM“.

 

Povod za održavanje okruglog stola je obeležavanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama, koji traju od 25. novembra do 10. decembra.

Na okruglom stolu će govoriti:

– Saša Janković, Zaštitnik građana RS,

– Nevena Petrušić, Poverenica za ravnopravnost,

– Nenad Matić, Gradski sekretar za socijalnu zaštitu,

–  Lepojka Čarević Mitanovski, „…IZ KRUGA – Beograd“.

 

Nasilje je uspostavljanje moći i kontrole nad žrtvom, stvarajući tako odnos „gospodar“ i „rob“. Ukoliko žrtva ima manje mogućnosti da se fizički i intelektualno usprotivi, moć i kontrola se lakše i duže održava. Žene sa invaliditetom imaju manje mogućnosti da se na bilo koji način suprotstave nasilju, a još manje da iz njega izađu, pre svega zbog stereotipa i predrasuda okoline, zbog svog invaliditeta, a zatim i zbog nepostojanja servisa podrške. Što je stepen invaliditeta viši, to su mogućnosti manje.

Podaci do kojih smo došle višegodišnjim radom na SOS telefonu, govore u prilog činjenici da su žene sa višim stepenom invaliditeta ranjivije, one su i vrlo često izložene specifičnijem načinu zlostavljanja, koje se ogleda u uskraćivanju pomoći pri samozbrinjavanju, izgladnjivanje, udaljavanje od ortopedskih pomagala i sredstava za komunikaciju.

Poslednjih petnaestak godina obeležavaju aktivnosti, čiji je cilj ravnopravnost svih marginalizovanih grupa, pa tako i žena generalno. Na međunarodnom nivou, vrhunac tih aktivnosti za prava žena svakako predstavlja i Konvencija Ujedinjenih Nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAV0), koju je Republika Srbija usvojila i ratifikovala zajedno sa Opcionim protokolom.. Kao jedna od država koja je ratifikovala Konvenciju, Republika Srbija se obavezala da poštuje i ispunjava univerzalne i međunarodno priznate standarde koje ova Konvencija propisuje.

Međutim, izazovi sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u svakodnevnom životu u Srbiji nisu poznati široj društvenoj zajednici.

Zbog toga Vas pozivamo da na okruglom stolu zajednički definišemo koje su to prioritetne aktivnosti koje treba preduzeti na polju unapređenja položaja žena sa invaliditetom u Srbiji.

Ostavite odgovor